Tablo 8: İnmeli hastaların hastaneye yatışından sonraki bakım ve izleme prensipleri

 • 24 saat yatak istirahati sonrası tolere edilebildiği kadar mobilizasyon ve aktif veya pasif ROM egzersizleri

-Mobilizasyon esnasında nörolojik kötüleşme olup olmadığına dikkat et

 • Vital parametreleri ve nörolojik durumu takip et

-Nörolojik kötüleşme

-Ateş

-Kardiyak ritm ve iskemi monitorizasyonu

-Kan basıncı monitorizasyonu

-Oksijen satürasyonu monitorizasyonu

 • Dehidratasyonun önlenmesi için sıvı tedavisi uygula
 • Yutkunmayı değerlendir ve uygun yolla beslenmeye başla (oral, NGS, gastrostomi vs)
 • Mesane sondasından mümkün olduğu kadar kaçın
 • Deri bakımı ve dekübitus yarası profilaksisi uygula
 •  
 • Derin ven trombozu profilaksisi uygula
 • Ağrı, bulantı kusma ve ajitasyonu semptomatik tedavi et
 • Sistemik ve nörolojik komplikasyonları tedavi et
 • Komorbid kardiyak ve metabolik durumları tedavi et