Tablo 7: Nörolojik ve sistemik komplikasyonlar

Nörolojik

 • Beyin ödemi
 • Hidrosefali
 • Konvülsiyon
 • Hemorajik transformasyon
 • Tekrarlayıcı iskemik inme
 • Akut konfüzyonel durum
 • Depresyon

Akciğer

 • Hava yolu obstrüksiyonu
 • Hipoventilasyon
 • Atelektazi
 • Aspirasyon
 • Pnömoni

Kardiyovasküler

 • Miyokard infaktusu
 • Periferik iskemi
 • Kardiyak aritmiler
 • Pulmoner ödem
 • Ortostatik hipotansiyon
 • Derin ven trombozu
 • Pulmoner emboli

Beslenme/metabolik/Gastrointestinal

 • Stres ülserlerine bağlı gastrointestinal kanama
 • Konstipasyon
 • Gastroparezi
 • Dehidratasyon
 • Elektrolit imbalansı
 • Beslenme bozukluğu
 • Hiperglisemi

Üriner

 • İnkontinans
 • Üriner sistem infeksiyonu

Ortopedik/dermatolojik

 • Bası yarası
 • Kontraktür
 • Omuz sublülsasyonu
 • Düşme ve kırıklar