Tablo 6: Akut iskemik inmede trombolitik tedavi uygulama kontrendikasyonları

  • Süre

->3 saat

-Başlangıç zamanı belli değil

  • Yakın geçmişte medikal veya nörolojik sorunlar (4-6 hafta önce)

-Kafa travması

-İnme ile beraber majör travma

-Miyokard infarktüsü

-İnme öyküsü

-Majör cerrahi

-Viseral kanama

  • İlaç kullanımı

-Antikoagülan

  • Klinik durum

-Sistolik kan basıncı>185 mm Hg, diastolik kan basıncı >110 mm Hg

-Aktif kanama

  • Nörolojik durum

-Klinik bulgular hızlıca iyileşiyor

-Minör nörolojik bulgular

-Ağır inmeyi düşündüren bulgular

  • Kranyal BT’de

-Kanama

-Kitle etkisi

-Geniş infarkt bulguları