Tablo 4: Akut inmeli hastada hipertansiyona yaklaşımın prensipleri

  • Kan basıncını sayısal olarak tedavi edilmesi gereken bir durum olarak görme
  • Anksiyete, ağrı, bulantı ve kusmayı semptomatik olarak tedavi et
  • İntrakranyal basınç artışı varsa mücedele et
  • Gerçek hipertansiyon acili olan durumları belirlemeye çalış

-Miyokard infarktusu

-Angina pektoris

-Akciğer ödemi

-Akut böbrek yetmezliği

-Aort disseksiyonu

-Hipertansif ensefalopati vs

  • Kan basıncını düşüreceksen yavaşça düşür, bu amaçla oral yavaş etkili ilaçları kullanmayı (Captopril) veya hastanın önceden aldığı ilaçlara tekrar başlamayı yeğle
  • Sublingual nifedipinden kaçın