Tablo 3: Akut inmeli hastada hastane öncesi dönemde destek tedavi yaklaşımları

Hava yolu

  • Komalı hastalarda, kusan hastalarda hava yolunun açıklığını sürekli kontrol et, gerekirse intübe et

Solunum

  • Puls oksimetre ile izleyebiliyorsan SO2>%92 olacak şekilde nazal kanül veya maske ile O2 tedavisine başla
  • Hipoventilasyon olasılığını sürekli izle gerekirse mekanik ventilasyon uygula

Dolaşım

  • Damar yolu aç (izotonik sodyum klorür, Ringer laktat)
  • Hipotansiyonla mücadele et, gerekmedikçe antihipertansif verme
  • Kardiyak ritmi sürekli monitorize et

Hipoglisemiyi dışla, varsa tedavi et (< % 60 ise 10-25 g glukoz 1-2 dakikada IV

)

Hipertermiye yönelik semptomatik tedavi başlat

Konvülsiyonu durdur

Hastayı sedate etmekten kaçın

Hastaneye transferde geçikme