Şekil 8: PZR ve restriksiyon enzim yöntemi ile MDR polimorfizmini gösteren agaroz jel elektroforezi