Şekil 7A;B;C: Farklı kalıtım şekilleri gösteren aile ağacı örnekleri

 

A

 

B

 

 

 

C