Alzheimer hasta yakınları için öneriler


bakıcılar için yardım aşırı tepkiler saldırgan davranışlar
etkinlikler iletişim yıkanma
demasnlı kişinin bakımını üstlenmek becerilerin korunması sağlıklı kalmak
çocuklara yapılacak açıklamalar olağandışı davranışlar demanslı kişiyi anlamak ve ona saygı göstermek

bb 6.3.04